ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ

Една книга на Мико Вълчев

 

 

 

Издателството на Общество Дуло подготвя за печат една фундаментална книга на расовия идеолог на българското националистическо движение Мико Вълчев – “Основи на Българската Расова Теория”. В тази си творба Мико Вълчев развива схващането, че в началото на Третото хилядолетие световната цивилизация встъпва в период на дълбока криза и това е на първо място деградацията на бялата раса изобщо. Според него, това е плод на расово нехайство, но преди всичко това е един резултат от насилническата политика на “победителите”, целяща мелесизация на Арийската раса.

Въпреки всичко, в книгата оптимизмът е в повече, защото според автора чуждорасовата нравственост безвъзвратно си отива, породила толкова духовна уродливост, несправедливости, невиждани по своята жестокост войни и кръвопролития. С тяхната юстиция на омразата, с техните “учители”, ненавиждащи българския народ, с цялата си лъженаука на “торбата с парите”, с всичките си учени и чуждорасова мисъл, с поеврейченото си изкуство, с лъжливата си история, с духовността на тридесетте сребърника, с цялото си лицемерие, с глобалистическата си, противоестествена, антиекологична, интернационална, безродова и безрасова масонско-еврейска политическа система, днес те се сгромолясват в Преизподнята – веднъж, завинаги и окончателно. Авторът заявява: “Идват нови Учители, нови Духовни Водачи на Българския народ и Арийската Раса”. Мико Вълчев призовава младите българи  да бъдат проникнати от онази висока нравственост, носители на която са били техните велики предци.

Произведението на Мико Вълчев отбелязва всички етапи на световната расова философия, призовавайки към самоосъзната евгеника. Само расово чистите и физически здрави хора могат да бъдат добре възпитани.

“Народът е като реката и щом спреш да хвърляш мръсотия в него, той се прочиства”.

 

ОБЩЕСТВО ДУЛО СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ ДА ПОМОГНАТ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ТАЗИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА КНИГА.

 

За контакти:

 

Мико Вълчев

гр.Свищов

тел. 0888471126

или

Общество Дуло

п.к.1 Русе 7006

 

Hosted by uCoz